ONIX

Dansk ONIX-komite

Danske Forlag har nedsat en dansk Onix-komite, der på lige fod med den danske Thema-komite skal arbejde med danske tilretninger af ONIX og dermed højne kvaliteten af metadata og standardisere udvekslingen af metadata mellem udgivere og forhandlere med ONIX for books.

Den danske ONIX-komite består af repræsentanter fra Danske Forlag, Boghandlerforeningen, Saxo, Bogportalen og Publizon. Møder er åbne for andre end repræsentanterne, så hvis du har interesse i at modtage information om tidspunkt for mødernes afholdelse samt referater, så send en e-mail til rdh@danskeforlag.dk.

ONIX for books er på lige fod med Thema et internationalt format, som vedligeholdes af EDItEUR. Begge formater kan tilrettes til at imødekomme nationale behov.