• 03. november 2016
  Høringssvar vedr. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv og forordning vedr. gennemførelse af Marrakesh-traktaten
  Danske Forlag har i samarbejde med Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere samt UBVA afgivet et fælles høringssvar til Kulturministeriet i anledning af EU-Kommissionens planer for implementering af den internationale såkaldte Marrakesh-traktat, som skal sikre ligestilling for læsehandicappede.
 • 29. september 2016
  Bogen og litteraturens vilkår 2016
  Bog- og Litteraturpanelet har offentliggjort sin årsrapport 2016, som bl.a. viser, at der udgives mere litteratur end nogensinde, og at der er kommet flere nye forlag til, men at det fortsat er bøger fra de etablerede forlag, der fylder på bibliotekernes hylder og i dagbladenes anmeldelser. Litteraturpanelet blev nedsat på opfordring fra bl.a.
 • 15. september 2016
  Tildelingskriterier for puljen til indkøb af digitale læremidler 2017
  STIL - Styrelsen for It og Læring - har udsendt tildelingskriterier og puljebeløb for puljen til indkøb af digitale læremidler i 2017. Der er afsat 45 mio. kr. til indkøb af digitale læremidler til folkeskolen i 2017.
 • 10. august 2016
  Grænser for uddannelses-institutionernes forlagsaktiviteter
  I foråret 2015 indgav Danske Forlag sammen med UBVA (AC) og Dansk Forfatterforening en klage til Konkurrencestyrelsen over et voksenuddannelsescenters forlagsaktiviteter.
 • 08. juni 2016
  Offentligt opgavetyveri
  På Dansk Erhverv og Børsens debatarrangement om offentligt opgavetyveri den 8. juni efterlyste Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, tydelighed i lovgivningen om det offentliges opgaver.
 • 23. maj 2016
  Danske Forlags årsstatistik 2015
  Årsstatistikken viser, at den digitale omsætnings andel er stigende og er vokset fra at udgøre 14,4 % af forlagenes omsætning i 2014 til at udgøre 18 % af forlagenes omsætning i 2015. Det er lydbøgerne og de digitale læremidlers andel, som er stigende.
 • 12. maj 2016
  Tilbud til medlemsforlagene om juridisk rådgivning
  Danske Forlag har lavet en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Kromann Reumert, som bl.a. giver medlemsforlagene adgang til 3 timers gratis rådgivning pr. år.
 • 12. maj 2016
  Ny lovgivning om persondata har også betydning for forlagene
  Derfor holder Danske Forlag i samarbejde med Dansk Erhverv et medlemsmøde om, hvordan de nye regler om persondata kommer til at påvirke forlagene, samt hvilke forberedelser og tiltag som skal igangsættes for at undgå bøder. Medlemsmødet afholdes den 30. august kl. 14.30-16 på Børsen. Sæt kryds i kalenderen. Nærmere følger.
 • 12. maj 2016
  Notas produktion af e-bøger foregår stadig på ulovligt grundlag
  Danske Forlag, Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere har gennem flere år opfordret Nota til at lovliggøre produktionen af e-bøger, som distribueres til en hastigt voksende medlemsskare. I 2015 udlånte Nota 263.640 e-bøger uden nogen aftale med forlag og forfattere om honorering, kopibeskyttelse m.m. Allerede i 1.
 • 11. marts 2016
  Kriminelle på internettet har frit slag
  Rettighedsalliancen, som Danske Forlag er medlem af, efterlyser i et brev til Rigsadvokaten, at der sættes handling bag ord, samt en tydelig kommunikation fra politiet om, hvad der er ulovligt på internettet.
 • 09. februar 2016
  Branchetræf 2016
  Danske Forlag og Boghandlerforeningen inviterer til branchetræf på Sinatur Hotel Storebæk i Nyborg under temaet 'hvordan kan vi sammen sælge flere bøger'. Som noget nyt i 2016 er branchetræffet for hele branchen og ikke kun for medlemmer af foreningerne. Der er rabat for medlemmer.
 • 27. januar 2016
  Danske Forlags høringssvar til Kommissionens meddelelse: ”På vej mod en tidssvarende mere europæisk ramme for ophavsret”
  Danske Forlag anerkender fuldt ud Kommissionens udtrykte hensigter om bl.a.
 • 04. januar 2016
  Ophavsretten bliver udsat for en hidtil uset prøvelse
  Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, m.fl. konstaterer i et debatindlæg i Jyllands-Posten den 4. januar 2016, at det er positivt, at der ift. EU's ophavsretsreform blandt kulturordførerne og kulturministeren synes at være opbakning til at vægte fleksible aftaler frem for centraliseret EU-lovgivning.
 • 22. december 2015
  Danske Forlag opfordrer Eu til at lade markedet styre den digitale udvikling
  Den 9. december offentliggjorde Kommissionen sin meddelelse ”På vej mod en tidssvarende, mere europæisk ramme for ophavsret”. Danske Forlag mener, at det er bekymrende, at Kommissionen taler om at indføre flere undtagelser og på sigt en fuld harmonisering af ophavsretten i EU.
 • 25. november 2015
  Tildelingskriterier for puljen til digitale læremidler 2016
  STIL - Styrelsen for It og Læring - har udsendt tildelingskriterier for puljen til digitale læremidler i 2016.