• 07. april 2017
  Danske Forlags bestyrelse
  På Danske Forlags generalforsamling den 6. april 2017 blev adm. direktør for Lindhardt og Ringhof, Lars Boesgaard, adm. direktør for JP/Politikens Forlag, Lene Juul, og forlagschef for Aarhus Universitetsforlag, Carsten Fenger-Grøndahl, genvalgt til bestyrelsen.
 • 30. marts 2017
  Danske Forlags Årsstatistik 2016
  Danske Forlag har offentliggjort statistik for danske forlags omsætning i 2016. Statistikken viser, at forlagenes samlede omsætning i 2016 stort set var uændret sammenlignet med omsætningen i 2015, men dækker over større udsving i forhold til salgskanalerne.
 • 06. december 2016
  Danske Forlag støtter Læs for Livet
  Projektet Læs for Livet bruger bøger til at skabe social forandring og give udsatte børn og unge gode oplevelser. Nu har
 • 17. november 2016
  Danske Forlags kommentar til EU-dom om udlån af e-bøger
  I sidste uge afsagde EU-domstolen en dom om, hvorvidt medlemsstater kan indføre lovgivning, som giver biblioteker ret til at udlåne e-bøger på lige fod med trykte bøger. Altså udlån uden aftaler med forlag og forfattere. Formand for Danske Forlag og adm. direktør for Gyldendal, Stig Andersen, udtaler:
 • 10. november 2016
  God ide at digitalisere dansk litteratur - men med omtanke
  I et debatindlæg i Perspektiv om bibliotekernes digitalisering af litteraturen skriver Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, at forlagene, i takt med at flere læser e-bøger, er optaget af, hvordan læserne kan få digital adgang til den ældre litteratur.
 • 04. november 2016
  Høringssvar vedr. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked
  Kommissionen har fremsat et direktivforslag om en reform af ophavsretslovgivningen, som kan få betydning for fremtidige investeringer i dansk litteratur og læremidler. Danske Forlag har i sit høringssvar til Kulturministeriet valgt at fokusere på, at
 • 03. november 2016
  Høringssvar vedr. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv og forordning vedr. gennemførelse af Marrakesh-traktaten
  Danske Forlag har i samarbejde med Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere samt UBVA afgivet et fælles høringssvar til Kulturministeriet i anledning af EU-Kommissionens planer for implementering af den internationale såkaldte Marrakesh-traktat, som skal sikre ligestilling for læsehandicappede.
 • 29. september 2016
  Bogen og litteraturens vilkår 2016
  Bog- og Litteraturpanelet har offentliggjort sin årsrapport 2016, som bl.a. viser, at der udgives mere litteratur end nogensinde, og at der er kommet flere nye forlag til, men at det fortsat er bøger fra de etablerede forlag, der fylder på bibliotekernes hylder og i dagbladenes anmeldelser. Litteraturpanelet blev nedsat på opfordring fra bl.a.
 • 15. september 2016
  Tildelingskriterier for puljen til indkøb af digitale læremidler 2017
  STIL - Styrelsen for It og Læring - har udsendt tildelingskriterier og puljebeløb for puljen til indkøb af digitale læremidler i 2017. Der er afsat 45 mio. kr. til indkøb af digitale læremidler til folkeskolen i 2017.
 • 10. august 2016
  Grænser for uddannelses-institutionernes forlagsaktiviteter
  I foråret 2015 indgav Danske Forlag sammen med UBVA (AC) og Dansk Forfatterforening en klage til Konkurrencestyrelsen over et voksenuddannelsescenters forlagsaktiviteter.
 • 08. juni 2016
  Offentligt opgavetyveri
  På Dansk Erhverv og Børsens debatarrangement om offentligt opgavetyveri den 8. juni efterlyste Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, tydelighed i lovgivningen om det offentliges opgaver.
 • 23. maj 2016
  Danske Forlags årsstatistik 2015
  Årsstatistikken viser, at den digitale omsætnings andel er stigende og er vokset fra at udgøre 14,4 % af forlagenes omsætning i 2014 til at udgøre 18 % af forlagenes omsætning i 2015. Det er lydbøgerne og de digitale læremidlers andel, som er stigende.
 • 12. maj 2016
  Tilbud til medlemsforlagene om juridisk rådgivning
  Danske Forlag har lavet en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Kromann Reumert, som bl.a. giver medlemsforlagene adgang til 3 timers gratis rådgivning pr. år.
 • 12. maj 2016
  Ny lovgivning om persondata har også betydning for forlagene
  Derfor holder Danske Forlag i samarbejde med Dansk Erhverv et medlemsmøde om, hvordan de nye regler om persondata kommer til at påvirke forlagene, samt hvilke forberedelser og tiltag som skal igangsættes for at undgå bøder. Medlemsmødet afholdes den 30. august kl. 14.30-16 på Børsen. Sæt kryds i kalenderen. Nærmere følger.
 • 12. maj 2016
  Notas produktion af e-bøger foregår stadig på ulovligt grundlag
  Danske Forlag, Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere har gennem flere år opfordret Nota til at lovliggøre produktionen af e-bøger, som distribueres til en hastigt voksende medlemsskare. I 2015 udlånte Nota 263.640 e-bøger uden nogen aftale med forlag og forfattere om honorering, kopibeskyttelse m.m. Allerede i 1.