Thema

Danske Forlag og Boghandlerforeningen har siden 2014 arbejdet på at implementere den internationale Thema-standard som nyt dansk klassifikationssystem i stedet for Boghandelens Varegrupper.

I en overgangsperiode frem til 1. juni 2017 opfordres forlagene kraftigt til at benytte både Thema-klassifikation og Boghandelens Varegrupper på nye trykte titler.
 

Se den danske oversættelse af Thema version 1.3

Vejledning i brugen af Thema version 1.2, dansk version

 

Oversættelse af bagkatalog

Den danske Thema-komite har fået oversat DK5-koder til Thema-koder for bøger udgivet i perioden 1. januar 1990 til 1. september 2015. Bogportalen, BogInfo og Publizon har implementeret oversættelsen i deres databaser. For bøger, som er tildelt flere Thema-koder, opfordres forlagene til at sikre, at bogens primære Thema-kode er korrekt.

Se notat om oversættelse af bagkatalog

Download liste over bagkataloget

 

Baggrund

I takt med at søgningen efter og salg af litteratur og lærebøger i stigende grad foregår online, stiger behovet for højere kvalitet af metadata for bl.a. at optimere brugen i forhold til forhandleres præsentation af bøgerne, søgemaskineoptimering, anbefalelsesalgoritmer osv. Jo bedre metadata forlagene kan levere, des bedre bliver mulighederne for at arbejde med bogsalget i de digitale salgskanaler.

Thema er et internationalt klassifikationssystem for bøger, som allerede er i brug i fx England, Sverige, Tyskland, Norge og USA, så brugen af Thema-klassifikationer vil sikre danske bøger bedre repræsentation i udenlandske søgemaskiner.
Danske Forlag er medlem af EDItEUR, som er en international gruppe, der udvikler standarder for bogbranchens elektroniske handel med bøger. Mere information om Thema kan ses på EDItEURs hjemmeside: http://www.editeur.org/151/Thema/.

 

Dansk Thema-komite

Danske Forlag har nedsat en national Thema-komite med repræsentanter fra Danske Forlag, Boghandlerforeningen, Saxo, Bogportalen og Publizon. Gruppen koordinerer arbejdet med oversættelse og vedligehold af den danske version af Thema og kommer med anbefalinger og foreslår initiativer, som sikrer Thema bredest mulig udbredelse i branchen. Møder er åbne for andre end repræsentanterne, så hvis du har interesse i at modtage information om tidspunkt for mødernes afholdelse samt referater, så send en e-mail til rdh@danskeforlag.dk.