Materiale til syns- og læsehandicappede

 

Retningslinjer for tilgængelighed i elektroniske tekster

Nota og Danske Forlag har i samarbejde udarbejdet retningslinjer for tilgængelighed i elektroniske tekster. Retningslinjerne beskriver, hvad der skal til, for at en e-bog er tilgængelig for de læse- og synshandicappede.
Tilgængelige e-tekster

 


Henvendelser fra ABC TIGAR Service om filer til læsehandicappede

Danske Forlag har lavet en orientering om ABC TIGAR, som sørger for, at blindebiblioteker kan udveksle læsevenlige filer over landegrænserne. Medlemsforlag kan få notatet ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk.

 


Orientering om henvendelser fra KLO om indlæsning af lydbøger til brug for læsehandicappede

Medlemsforlag kan ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk få et notat om, hvordan forlaget kan forholde sig ved henvendelser fra "Den selvejende institution kultur- og litteratur orientering for læsehandicappede", KLO.

 


Notas produktion og tilrådighedsstillelse af lydbøger til læsehandicappede

Medlemsforlag kan ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk modtage Danske Forlags notat om, hvorledes man skal forholde sig, såfremt man modtager en henvendelse fra Nota om produktion og tilgængeliggørelse af lydbøger til læsehandicappede.

 


Samarbejdsaftale med Nota om lydbøger

Medlemsforlag kan ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk modtage Samarbejdsaftalen om lydbøger mellem Danske Forlag, Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Nota.

 


Notas produktion og tilrådighedsstillelse af e-bøger til læsehandicappede

Medlemsforlag kan ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk modtage Danske Forlags notat om Notas produktion og tilrådighedsstillelse af e-bøger til læsehandicappede.