• Medlemsmøder

Medlemsmøde om ulovlig kopiering af studiebøger

26. juni 2018

Den 26. juni 2018 sætter vi spot på, hvad vi gør for at bekæmpe ulovlig kopiering af studiebøger til videregående uddannelser, og på hvad forlagene selv kan gøre. Emma Blomgreen fra RettighedsAlliancen vil fortælle, hvordan det går med kampagnen Os Der Elsker Viden, hvad der er planlagt fremadrettet, og hvordan forlagene selv kan engagere sig i kampagnen. Thomas Heldrup Christensen, der er jurist i RettighedsAlliancen, vil give et overblik over krænkelsessager på studiebogsområdet, og hvordan de bliver håndteret. Endelig vil Henrik Juul fra Hans Reitzels Forlag dele ud af sine erfaringer med, hvordan man som forlag selv med relativt få midler kan foretage monitering og i samarbejde med RettighedsAlliancen få taget hånd om mange flere krænkelser på nettet.

Medlemmer, der ikke har mulighed for at komme til vores medlemsmøder, kan nu overvære møderne online. Møderne vil ikke blive optaget. Send mail til Rikke Dybdahl Harpsøe rdh@danskeforlag.dk senest den 10 juni, hvis du ønsker at modtage en indkaldelse til online-møde.

Hvornår:
Tirsdag den 26. juni 2018 kl. 14.15-16.00 – kaffe/te fra kl. 14.00

Hvor:
Børsen, Slotsholmsgade 1, mødelokalet Komitesalen

Tilmelding:
Til rdh@danskeforlag.dk eller tlf.nr. 33 15 66 88 senest den 10. juni