• Medlemsmøder

Medlemsmøde om kampagnen Os Der Elsker Viden

14. august 2017

Danske Forlag har i samarbejde med bl.a. RettighedsAlliancen udviklet kampagnen Os Der Elsker Viden. Os Der Elsker Viden vil over en periode på tre år oplyse studerende på videregående uddannelser om ophavsretten og konsekvenser ved at kopiere ulovligt. Kampagnen skal gøre emnet relevant og nærværende for de studerende og de undervisere og institutioner, der er omkring dem. Danske Forlag har indgået aftale med Advice om udvikling af kampagnens identitet, hjemmeside m.m. Vi forventer, at kampagnen går i luften omkring semesterstart august 2017.

Medlemmerne inviteres til medlemsmøde, hvor kampagnen vil blive præsenteret, og der vil blive sat fokus på, hvordan forlagene kan involvere sig i kampagnen. Der vil endvidere blive orienteret om status for den ulovlige kopiering af lærebøger.

Medlemmer, der ikke har mulighed for at komme til vores medlemsmøder, kan nu deltage i møderne online. Møderne vil ikke blive optaget. Send mail til Rikke Dybdahl Harpsøe rdh@danskeforlag.dk senest den 9. august, hvis du ønsker at modtage en indkaldelse til online-møde.

Hvornår:
Mandag den 14. august 2017 kl. 14.30-16

Hvor:
Børsen, Slotsholmsgade 1, mødelokalet Børsbroen

Tilmelding:
Til rdh@danskeforlag.dk eller tlf.nr. 33 15 66 88 senest den 9. august 2017