• Medlemsmøder

Medlemsmøde om FGU - Forberedende Grunduddannelse

27. august 2018
Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (STUK) vil præsentere den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor de første elever starter 1. september 2019. STUK vil gerne i dialog med interesserede forlag, som kan udvikle læremidler til den nye uddannelse. På medlemsmødet vil STUK gennemgå opbygningen af uddannelsen, indhold, niveauer mv. og gennemgå processen for færdigudviklingen af uddannelsen. Forlagene får her mulighed for at få indsigt i den efterspørgsel efter læremidler, som den nye uddannelse genererer. Mere information om uddannelsen findes her: https://uvm.dk/fgu.

Medlemmer, der ikke har mulighed for at komme til vores medlemsmøder, kan nu overvære møderne online. Møderne vil ikke blive optaget. Send mail til Rikke Dybdahl Harpsøe rdh@danskeforlag.dk senest den 16. august, hvis du ønsker at modtage en indkaldelse til online-møde.

Hvornår:
Mandag den 27. august 2018 kl. 14.15 – kaffe/te fra kl. 14

Hvor:
Børsen, Slotsholmsgade 1, mødelokalet Børsbroen

Tilmelding:
Til rdh@danskeforlag.dk eller tlf.nr. 33 15 66 88 senest den 16. august 2018