Læsning

"Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik"
Udgivet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker som en del af projektet 'En generationaf stærke læsere: Greb til læselyst'.
(Fremtidens Biblioteker, 2017)

"Evaluering af samarbejdet i Projekt Bogstart"
En opsøgende biblioteksindsats over for familier med førskolebørn i udsatte boligområder.
(Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 2016)

"Literature Review: The impact of reading for pleasure and empowerment"
(The Reading Agency - juni 2015)

"Glæden ved læsning - læsingens psykologi"
(Niels Møller, Litteratursiden.dk - apr. 2015)

"Når børn vælger litteratur"
(Stine Reinholdt Hansen, Aarhus Universitet - 2014)

"Sms-fix - din motivation til læsning"
(Nationalt Videncenter for Læsning - 2014)

"Danmark Læser - segmenteringsstudie"
(Kulturstyrelsen - feb. 2014)

"Danskernes kulturvaner 2012"
(Kulturministeriet - 2012)